มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษา หลักประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
 
  1. รายละเอียดการรับสมัคร (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัครทุกครั้ง)
  2. สมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
  3. แก้ไขการสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
   
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815154
ปฏิทินการรับสมัครและสอบคัดเลือก
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 16 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 16 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 21 พฤศจิกายน 2561
สอบข้อเขียน 27 พฤศจิกายน 2561
สอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 4 ธันวาคม 2561
รายงานตัว 12 ธันวาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 24 ธันวาคม 2561