มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (TCAS 3.5)
 
 

1. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา รอบรับตรงอิสระ ***กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัครทุกครั้ง***
           1.1 รับตรงอิสระ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ , คณะรัฐศาสตร์ ,คณะบริหารธุรกิจ ,โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
           1.2 รับตรงอิสระ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
           1.3 รับตรงอิสระ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ

  2. สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา รอบรับตรงอิสระ
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา รอบรับตรงอิสระ
  4. จำนวนผู้สมัคร รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
กำหนดการ รับสมัคระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทางอินเตอร์เน็ต (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 27 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2561
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารมหาวิทยาลัย) 27 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1 มิถุนายน 2561
สอบข้อเขียน (เฉพาะคณะครุศาสตร์) 4 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์ 5 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 7 มิถุนายน 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearinghouse 12 - 14 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเข้าศึกษา 18 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 18 มิถุนายน 2561