มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
 
  1. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ  รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
 
  2. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ   รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ (TCAS 3.5)
 
  3. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ   รอบเพิ่มเติม
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121