มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
 
  1. สมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา
  2. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา
  3. รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา
 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121