มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
 
  1. รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ***กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัครทุกครั้ง***
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
กำหนดการ รับสมัคระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
ทางอินเตอร์เน็ต (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 1 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารมหาวิทยาลัย) 1 ตุลาคม - 17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 พฤศจิกายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 พฤศจิกายน 2560
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearinghouse 15 - 19 ธันวาคม 2560
รายงานตัวเข้าศึกษา 27 ธันวาคม 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 18 มิถุนายน 2561