มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ Portfolio ครั้งที่ 1/2
 
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2
  2. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
กำหนดการ รับสมัคระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ Portfolio ครั้งที่ 1/2
ทางอินเตอร์เน็ต (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 22 ธันวาคม 2560 - 20 กุมภาพันธ์ 2561
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารมหาวิทยาลัย) 22 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ 10 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 12 มีนาคม 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearinghouse 19-22 มีนาคม 2561
ประกาศผล 26 มีนาคม 2561
รายงานตัวเข้าศึกษา 2 เมษายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 18 มิถุนายน 2561