มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
 
   เข้าสู่การรายงานตัว  
   
   
   
รหัสผู้ใช้ระบบ คือ เลขบัตรประชาชน
 
รหัสผ่าน คือ เบอร์โทรศัพท์ เช่น 098-765-4321 ให้กรอกเป็น 0987654321