มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 3
 
  1. ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ปช. (กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาค กศ.ปช.
  4. รายชื่อผู้มีสิทธ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ปช.
  5. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ปช.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
ปฏิทินการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 22 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2560
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 22 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 21 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 22 มิถุนายน 2560
รายงานตัวพร้อมชำระค่าเทอม 23 มิถุนายน 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 24 มิถุนายน 2560