มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
 
  1. รายละเอียดการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  3. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
 
สมัครผ่านระบบออนไลน์ (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 21 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2561
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 21 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 มิถุนายน 2561
สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) 17 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 20 มิถุนายน 2561
รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 23 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 จะแจ้งวันรายงานตัว/ปฐมนิเทศ