มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
 
  1. ประกาศ การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  2. คลิกสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  3. แก้ไขการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
  4. รายตัวเข้าเป็นนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
 
สมัครผ่านระบบออนไลน์(ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 1 - 25 มิถุนายน 2560
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารที่มหาวิทยาลัย) 1 - 30 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 กรกฎาคม 2560
สอบสัมภาษณ์ 15 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 19 กรกฎาคม 2560
รายงานตัว/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 23 กรกฎาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษา 1/2560 26 สิงหาคม 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 27 สิงหาคม 2560