มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1036215 Section : 02
ชื่อวิชา : ทฤษฎีความน่าจะเป็น หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581502115นายพุทธรัตน์ เรียกจำรัสคณิตศาสตร์ (อ-ท)/58 (เรียนร่วม) 
2581502205นายจิรพงศ์ เม้ามีศรีคณิตศาสตร์ (อ-ท)/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา