มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1036310 Section : 01
ชื่อวิชา : สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581502115นายพุทธรัตน์ เรียกจำรัสคณิตศาสตร์ (อ-ท)/58 (เรียนร่วม) 
2581502205นายจิรพงศ์ เม้ามีศรีคณิตศาสตร์ (อ-ท)/58 ก.02 (เรียนร่วม) 
3581502319นายวัฒนา ขวกเขียวคณิตศาสตร์ (อ-ท)/58 ก.03 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา