มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1106004 Section : 01
ชื่อวิชา : หลักการตลาด หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581403102นายกฤตเมธ ปองชัยภูมิบริหาร(คอม)/58 (เรียนร่วม) 
2581403120นายศรราม แก่นจันทร์บริหาร(คอม)/58 (เรียนร่วม) 
3581403120นายศรราม แก่นจันทร์บริหาร(คอม)/58 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา