มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1176326 Section : 01
ชื่อวิชา : วรรณกรรมสุนทรภู่ หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581506106นายชญานนท์ เนื่องวรรณะไทย(ด)/58 
2581506111นายนรินทร์ ตรงกลางไทย(ด)/58 
3581506116นางสาวพิไลวรรณ บัติสูงเนินไทย(ด)/58 
4581506212นายเนติพงษ์ ขาวหยวกไทย(ด)/58 ก.02 
5581506227นางสาวกาญจนาวดี ไชยสงค์ไทย(ด)/58 ก.02 
6581506310นายธีรวัฒน์ ยศรุ่งเรืองไทย(ด)/58 ก.03 
7581506317นางสาวรุ่งรวิน ภิราษรไทย(ด)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา