มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1187404 Section : 01
ชื่อวิชา : การแสวงหาสารสนเทศทางพลศึกษา หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571504130นายพีรวิชญ์ หิรัญเกิดพลศึกษา/57 (เรียนร่วม) 
2571504203นายมนัสชัย ชาวงษ์พลศึกษา/57 ก.02 (เรียนร่วม) 
3571504211นายวันเฉลิม หล้าโนนตุ่นพลศึกษา/57 ก.02 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา