มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1250024 Section : 01
ชื่อวิชา : บุคลิกภาพและการปรับตัว หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1571102125นายอนุพงศ์ ทับชาวท.คอมพิวเตอร์/57 (เรียนร่วม) 
2591702101นายกฤษ ดอนดีวิศวะ(เครื่องกล)/59 
3591702102นายจิทรัสย์ ศิริประภาวิศวะ(เครื่องกล)/59 
4591702103นายชำนาญ วงษ์ชาลีวิศวะ(เครื่องกล)/59 
5591702108นายวุฒิพงษ์ กันพนมวิศวะ(เครื่องกล)/59 
6591702109นายศุภกฤษณ์ ดรดีวิศวะ(เครื่องกล)/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา