มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1017034 Section : 01
ชื่อวิชา : สิ่งแวดล้อมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1581501101นางสาวกชนันท์ หอมมากปฐมวัย (อ-ท)/58 
2581501201นางสาวกนกรัตน์ เจริญดีปฐมวัย (อ-ท)/58 ก.02 
3581501311นางสาวบงกชกร อินศรปฐมวัย (อ-ท)/58 ก.03 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา