มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1163318 Section : 01
ชื่อวิชา : สื่อและวัสดุในงานทัศนศิลป์ หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1591104102นายชัยกมล เปลือยหนองแข้ศิลปะ/59 
2591104103นายชำนาญพงศ์ วงษ์ศิริพันธุ์ศิลปะ/59 
3591104104นายธีรพงษ์ ฐานวิศัยศิลปะ/59 
4591104111นายอดิศร เกิดม่วงหมู่ศิลปะ/59 
5591104112นายอธิชาติ เจริญวันนาศิลปะ/59 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา