มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1097307 Section : 01
ชื่อวิชา : การวิจัยทางการเงิน หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582402104นางสาวทิพวรรณ เฉลิมกายบริหาร(การเงิน) กศปช.FB58.1 
2582402106นางสาวนิตยา ยศเฉลิมบริหาร(การเงิน) กศปช.FB58.1 
3582402109นางสาววัลลภา สว่างเมฆบริหาร(การเงิน) กศปช.FB58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา