มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1106001 Section : 01
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582402104นางสาวทิพวรรณ เฉลิมกายบริหาร(การเงิน) กศปช.FB58.1 (เรียนร่วม) 
2582402106นางสาวนิตยา ยศเฉลิมบริหาร(การเงิน) กศปช.FB58.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา