มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1137101 Section : 01
ชื่อวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612102102นายแทน ตาปราบวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.61.1 
2612102103นายนิวัฒน์ สิทธิบัลลังก์วท.คอมพิวเตอร์ กศปช.61.1 
3612102104นางสาวพรสุดา เด็ดพุดซาวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.61.1 
4612102106นางสาวอนุศรา เวียงไกรวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา