มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1157127 Section : 01
ชื่อวิชา : องค์กรและการจัดการคุณภาพ หน่วยกิต 2(2-0-4)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1602101101นางสาวชลิตา มีศักดิ์เทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
2602101103นางสาวมาลินี ช่างกลึงเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
3602101104นางสาวศิรินภา ฝาชัยภูมิเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน60.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา