มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 1157332 Section : 01
ชื่อวิชา : ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์เบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582101101นายกฤษณ์ พิพิธกุลเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน58.1 
2582101102นายธีรกฤษณ์ สารธิมาเทคโนฯ การจัดการ กศปช.เทคโน58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา