มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 4073218 Section : 01
ชื่อวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
2592103115นางสาวโสภา แดนชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
3592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา