มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 1/2561
รหัสวิชา : 12500312 Section : 02
ชื่อวิชา : บัณฑิตกับสังคม หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1612304101นางสาวชมพูนุท ไชยบุระบริหารทรัพฯ กศปช61.1 
2612304102นายชรินทร์ จันทาสีบริหารทรัพฯ กศปช61.1 
3612304103นายชะเอมรัตน์ ชยมชัยบริหารทรัพฯ กศปช61.1 
4612304104นายวัศพล ศรีรักษ์บริหารทรัพฯ กศปช61.1 
5612304105นางสาวศิรินทิพย์ รานอกบริหารทรัพฯ กศปช61.1 
6612304106นายธีรพล พันธุ์จำเริญบริหารทรัพฯ กศปช61.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา