มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1066218 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2582601104ดาบตำรวจณรงค์ สิทธินิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
3582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
4582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
5582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
6582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
7582601116นายราเมษ อาจมนตรีนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
8582601119นายอนุพงศ์ ภิญโญยางนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา