มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1066323 Section : 01
ชื่อวิชา : พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบกระบวนการ ยุติธรรม หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601108สิบตำรวจโทณัฐพงษ์ กองโฮมนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
2572601130นางสาวหทัยกาญจน์ กระแสเทพนิติศาสตร์ กศปช.BL57.1 (เรียนร่วม) 
3582601104ดาบตำรวจณรงค์ สิทธินิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
4582601105สิบตำรวจตรีสิริ นาคพิมพ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
5582601112จ่าสิบตำรวจมนูญ ลาภประสบนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
6582601113นางมยุระฉัตร สุขจำนงค์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
7582601114สิบตำรวจตรีศรราม สาวิสิทธิ์นิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
8582601116นายราเมษ อาจมนตรีนิติศาสตร์ กศปช.BL58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา