มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1066433 Section : 01
ชื่อวิชา : หลักวิชาชีพนักกฎหมาย หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572601108นายณัฐพงษ์ กองโฮมนิติศาสตร์ นิติ57 
2572601114นายปกรณ์เกียรติ เดชชัยภูมินิติศาสตร์ นิติ57 
3572601116นายพิษณุ ภิรมย์ไกรภักดิ์นิติศาสตร์ นิติ57 
4572601117นายมนัส ศรีสุบัวนิติศาสตร์ นิติ57 
5572601121นายอภิรมย์ สาลีนิติศาสตร์ นิติ57 
6572601122นายอิทธิพล สิงห์จันทึกนิติศาสตร์ นิติ57 
7572601123สิบตำรวจตรีเอกพรรณ วิไลวรรณนิติศาสตร์ นิติ57 
8572601126ดาบตำรวจหญิงสิริทรัพย์ โชคเฉลิมนิติศาสตร์ นิติ57 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา