มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1087304 Section : 01
ชื่อวิชา : การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจเบื้องต้น หน่วยกิต 3(2-2-5)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582403102นายกฤษฎา ศิลาคำบริหาร(คอม) กศปช. คอมฯ ธุ 
2582403103นางจินตนา นาดำบริหาร(คอม) กศปช. คอมฯ ธุ 
3582403105นายชนปกร สุรนิวงศ์บริหาร(คอม) กศปช. คอมฯ ธุ 
4582403120นายศิวกร แก้วพรมบริหาร(คอม) กศปช. คอมฯ ธุ 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา