มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1089001 Section : 01
ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยกิต 3(2-2)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572403101นางสาวเกตุวรา แซ่ซิ้มบริหาร(คอม) คอม.ธุรกิจ571 
2572403117นางสาวรำไพ เหมพรมมาบริหาร(คอม) คอม.ธุรกิจ571 
3572403123นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโญยางบริหาร(คอม) คอม.ธุรกิจ571 
4572403127นางสาวสุนทรี เหล่าบัวบานบริหาร(คอม) คอม.ธุรกิจ571 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา