มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1098402 Section : 01
ชื่อวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยกิต 5(350)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1563411004นางพนิดา ชัยบุตรบริหาร(การเงิน) การเงินฯ561 (เรียนร่วม) 
2563411018นางสาวอลีญา สิทธิวงษาบริหาร(การเงิน) การเงินฯ561 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา