มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1106010 Section : 01
ชื่อวิชา : การบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582403102นายกฤษฎา ศิลาคำบริหาร(คอม) กศปช.BC58.1 
2582403103นางจินตนา นาดำบริหาร(คอม) กศปช.BC58.1 
3582403105นายชนปกร สุรนิวงศ์บริหาร(คอม) กศปช.BC58.1 
4582403120นายศิวกร แก้วพรมบริหาร(คอม) กศปช.BC58.1 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา