มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1116235 Section : 01
ชื่อวิชา : กฎหมายอาญา 1 : ภาคทั่วไป หน่วยกิต 3(3-0-6)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572304114นายบัญญัติ ชูเกตบริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 (เรียนร่วม) 
2572304115นายบุญยืน สามพิมพ์บริหารทรัพฯ บริหารทรัพย์571 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา