มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1138031 Section : 01
ชื่อวิชา : โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1572102104นางสาวธีรดา กล้ารอดวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS57.1 (เรียนร่วม) 
2572102106นางสาววาสนา หมั่นกิจวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS57.1 (เรียนร่วม) 
3572102110นางสาวนภาพร เสนกระจายวท.คอมพิวเตอร์ กศปช.CS57.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา