มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 1157424 Section : 01
ชื่อวิชา : กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ หน่วยกิต 3(3-0-6

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1582101101นายกฤษณ์ พิพิธกุลเทคโนฯ การจัดการ เทคโน58 
2582101102นายธีรกฤษณ์ สารธิมาเทคโนฯ การจัดการ เทคโน58 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา