มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา : 2/2560
รหัสวิชา : 4074910 Section : 03
ชื่อวิชา : สัมมนาสาธารณสุข หน่วยกิต 2(1-2-3)

ผู้สอน : ...............................................................
ลำดับรหัส นศ.คำนำหน้าชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา 
1592103102นายจักรพงษ์ แก้ววิจิตรสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
2592103105นายทนงศักดิ์ ชมชัยภูมิสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
3592103121นายสานิตย์ หงษ์ชาติสาธารณสุขศาสตร์ กศปช.PH59.1 (เรียนร่วม) 
กลับหน้าก่อนนี้
รายชื่อนักศึกษาจะแสดง ก็ต่อเมื่อนักศึกษากดยืนยันการลงทะเบียนเรียน
กรุณาแจ้งนักศึกษาให้ทำการกดยืนยันรายวิชาในระบบลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา