มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การแจ้งความจำนงเข้าศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เพิ่มเติม ปีการศึกษา 2561
 
  1. ประกาศ แจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ (เพิ่มเติม) กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
  2. กรอกข้อมูล แจ้งความจำนง (เพิ่มเติม)
  3. แก้ไขการกรอกข้อมูล แจ้งความจำนง (เพิ่มเติม)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 102,107,100 Fax.044-815121
กำหนดการ แจ้งความจำนง ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม
กรอกข้อมูลแจ้งความจำนง 23 มิถุนายน - 26 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์ ตามสาขาที่แจ้งไว้ในประกาศ 27 มิถุนายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก 27 มิถุนายน 2561
รายงานตัวพร้อมกับชำระค่าเทอม 28 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 28 มิถุนายน 2561