มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รอบโควตา
 
  1. ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา) กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ (รอบโควตา)
  3. รายงานตัว/แก้ไขการรายงานตัว เข้าศึกษาต่อภาคปกติ (รอบโควตา)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 102,107,100 Fax.044-815121
กำหนดการ รอบที่ 2 รอบโควตา
เปิดรับสมัคร (ทางอินเตอร์เน็ต) 2 มีนาคม - 9 เมษายน 2561
กรอกคะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ 12-17 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 20 เมษายน 2561
สอบข้อเขียน ใช้คะแนนส่วนกลาง
สอบสัมภาษณ์ 25 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 27 เมษายน 2561
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearing house 3-6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 8 พฤษภาคม 2561
รายงานตัวพร้อมกับชำระค่าเทอม 15 พฤษภาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 18 มิถุนายน 2561