มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท (ขยายระยะเวลาการรับ) ประจำปีการศึกษา 2560
 
  1. ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ขยายระยะเวลาการรับ)
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ขยายระยะเวลาการรับ)
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท (ขยายระยะเวลาการรับ)
  4. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121

เปิดรับสมัคร (ทางอินเตอร์เน็ต) 20 มี.ค. 2560 ถึง 21 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ27 พฤษภาคม 2560
สอบสัมภาษณ์3 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา6 มิถุนายน 2560
รายงานตัว11 มิถุนายน 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคปกติ)19 มิถุนายน 2560
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 (ภาคพิเศษ)24 มิถุนายน 2560