มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2561 (ขยายระยะเวลารับสมัคร)
 
  1. ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
สมัครผ่านระบบออนไลน์(ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 15 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561
สมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัย 15 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 9-10 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคพิเศษ) 23 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคปกติ) 25 มิถุนายน 2561