มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2561 ขยายระยะเวลารับสมัคร (เฉพาะสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา)
 
  1. ประกาศ การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  2. คลิกสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  3. แก้ไขการสมัครคัดเลือกเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท
  4. ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท
  5. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
สมัครผ่านระบบออนไลน์(ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 11 มิถุนายน - 13 มิถุนายน 2561
สมัครด้วยตัวเอง ที่มหาวิทยาลัย 11 มิถุนายน - 13 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 14 มิถุนายน 2561
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 15 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 15 มิถุนายน 2561
รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 16 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคพิเศษ) 19 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 (ภาคปกติ) 24 มิถุนายน 2561