มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
การสมัครคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 
  1. รายละเอียด การรับสมัครนักศึก หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร
  2. รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
โทรศัพท์ 044-815120 และ 044-815121 Fax.044-815121
กำหนดการ รับสมัคระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
ทางอินเตอร์เน็ต (ส่งเอกสารทางไปรษณีย์) 13 - 25 มิถุนายน 2561
สมัครด้วยตัวเอง (ส่งเอกสารมหาวิทยาลัย) 13 - 29 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 4 กรกฎาคม 2561
สอบข้อเขียน 9 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 13 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์  
     1. สอบสัมภาษณ์ ประเภทรับตรง 18 กรกฎาคม 2561
     2. สอบสัมภาษณ์ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่น 19 กรกฎาคม 2561
     3. สอบสัมภาษณ์ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลชัยภูมิ 19 กรกฎาคม 2561
     4. สอบสัมภาษณ์ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ 20 กรกฎาคม 2561
     5. สอบสัมภาษณ์ ความร่วมมือกับโรงพยาบาลท่าลี่ จ. เลย 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 23 กรกฎาคม 2561
รายงานตัวเข้าศึกษา 26 กรกฎาคม 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 6 สิงหาคม 2561